plynový kotol

Plynové kotly sú zrejme najčastejšie využívanými zdrojmi tepla pre centrálne vykurovanie domov. Na trhu sú dostupné aj kotly, ktoré okrem vykurovania slúžia aj pre ohrev vody.

Podľa zamýšľaného využitia je treba optimalizovať výkon kotla. Ďalej je treba sa rozhodnúť pre jednu z technológií spaľovania plynu: kotle delíme na klasické stacionárne a kondenzačné.

Kondenzačné kotly sú síce drahšie, no ohrev je efektívnejší vďaka dokonalejšiemu využití teploty spalín, ku ktorému dochádza vďaka špeciálnemu tepelnému výmenníku. Tým pádom sú kondenzačné kotle úspornejšie; uvádza sa, že sú tieto kotly efektívnejšie až o 11%.