Biokrb krb na biolieh

Biokrby (krby na biolieh) sú špecifickým druhom interiérových krbov, ktoré na rozdiel od ostatných druhov nepotrebujú k svojej prevádzke komín.

Na rozdiel od elektrických krbov však horí skutočným plameňom, ktorý vytvára príjemnú atmosféru a v neposlednom radu tiež mierne hreje.

Biokrby fungujú na princípe spaľovania liehu, ktorý môže byť aj parfumovaný. Spaľovanie prebehá v interiéri a pre horenie je spotrebovávaný kyslík z miestnosti, preto je treba pri využívaní tohto doplnkového zdroja tepla pravidelne vetrať. Spaľovaním vzniká iba oxid uhličitý a voda, žiadny prach ani iné nečistoty.

Hlavnou súčasťou biokrbu je horák, teda kovová nádoba, ktorá sa vyrába v najrôznejších dizajnoch. Biokrb môže byť umiestnený kdekoľvek v interiéri, pre svoju prevádzku nepotrebuje pripojenie do žiadnych sietí.

Okrem samotných biokrbov máme v ponuke aj biolieh (bioalkohol), a to prírodný aj parfumovaný.